01/11/2018

Toàn cảnh lễ kỷ niệm 25 năm thành lập HIDICO